Posts tagged with "nhịn ăn 7 ngày"Mẹo Giảm Cân · 18. January 2019
Để có thể trả lời cho câu hỏi “nhịn ăn 1 tuần giảm được bao nhiêu cân?”, đầu tiên bạn cần phải biết về mức năng lượng trong cơ thể. Nhịn ăn là điều khá nguy hiểm, vì thế bạn cần phải biết được thể chất bản thân đang ở mức nào và cần phải nhịn ăn ra sao để giảm cân. Sau đây, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn một câu chuyện bất ngờ về việc nhịn ăn trong 7 ngày để giảm cân.